Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Pravica do izbrisa (ali “pravica do pozabe”)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Identalia Grupe zahtevati izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Identalia Grupa bo zahtevo za izbris izpolnila brez nepotrebnega odlašanja, vendar samo, če je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, za obdelavo pa ne obstaja pa nobena druga pravna podlaga
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi ali pa posameznik, na katerega se nanašajo
 • osebni podatki, ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Evropske unije ali pravom Republike Hrvaške

Pravica do dostopa podatkom

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se njegovi osebni podatki obdelujejo in kadar se takšni osebni podatki obdelujejo, dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • namenu obdelave
 • kategorijah osebnih podatkov
 • uporabnikom ali kategorijam uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, posebej uporabnikom v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah
 • kadar je mogoče, predvidenemu obdobju, v katerem bodo osebni podatki shranjeni ali, kadar to ni mogoče, merilom, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
 • obstoju pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pravice do ugovora takšni obdelavi
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo, vsaki dostopni informaciji o njihovem viru;
 • obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, vsaj v takih primerih smiselnim informacijam o tem za katero logiko gre, kot tudi pomembnosti in predvidenim posledicam take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 

Kadar se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, posameznik, na katerega se ti podatki nanašajo, ima pravico do informacij o ustreznih varnostnih ukrepih v skladu s členom 46., ki se nanašajo na prenos.

Identalia Grupa zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Identalia Grupa zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana. Pravica do pridobitve kopije ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Identalia Grupa brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval Identalia Grupi, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Ta pravica prenosljivosti se nanaša izključno na osebne podatke posameznika, na katerega se ti nanašajo.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, v zvezi z njim Identalia Grupa ne sme več obdelovati osebnih podatkov, razen če dokaže prepričljive legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za potrebe takega trženja in Identalia Grupa osebnih podatkov ne sme več obdelovati za namene neposrednega trženja.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Identalia Grupe zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
 • Identalia Grupa osebnih podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva za izvajanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo in pričakuje potrditev ali zakoniti razlogi Identalia Grupe prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do ugovora

Brez poseganja v druga upravna ali sodna pravna sredstva, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži ugovor nadzornemu organu, zlasti v državi članici EU, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali mesto domnevne kršitve, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Uredbo.

Ne odlašajte.
Oglasite se nam takoj!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.