Prvi obisk

Predpogoj čim bolj sproščenega bivanja in zaupnega odnosa je transparenten in celovit pristop k pacientu, ki si ga prizadevamo vzpostaviti od prvega stika.

  • Pri vstopu v polikliniko vam dobrodošlico najprej zaželi naš zobozdravniški svetovalec, katerega glavna naloga je asistenca pri komunikaciji med vami in zdravnikom. Zobozdravniški svetovalec vam je na voljo, da vam dodatno približa načrtovane posege, z vami načrtuje potrebne obiske in po potrebi izpolni dokumentacijo za zavarovanje.
  • Pred pregledom je treba izpolniti vprašalnik o zdravju. V njem navedete vse informacije o svoji zdravstveni situaciji. Ta korak je eden izmed najpomembnejših, saj nam služi kot priprava za zagotavljanje vašega najboljšega zdravstvenega varstva in tudi, da na varen način uskladimo vse prihodnje zobozdravniške posege.
  • Potem sledi snemanje ortopana: zobozdravniški svetovalec vas spremlja do prostora za rentgensko snemanje in s pomočjo sodobne CT-naprave v le nekaj minut izdela ortopanski posnetek, ki ga posreduje zdravniku z namenom pridobivanja popolnega vpogleda v vašo situacijo v ustih.
  • Nato sledi obisk pri primarnem zdravniku v ordinaciji zaradi pregleda. Na prvem pregledu zdravnik oceni celotno stanje zob, z vami opravi pogovor o motnjah, željah in možnostih ter na koncu predlaga možnosti sanacije. Če je potrebno ali je situacija zlasti zapletena, se zobozdravniku pri pregledu pridruži kolega, in sicer zaradi dodatnega posvetovanja.
  • Omenjene možnosti vam po pregledu pripravi zobozdravniški svetovalec v obliki načrta terapije in vam jih odda v pisni obliki. Načrt posega je pregledno strukturiran, navedeni so vsi potrebni posegi, materiali, cene in organizacija časa. Z zobozdravniškim svetovalcem še enkrat analizirate vsako postavko ponudbe in se vam podrobno razložijo predlagane možnosti.

Ne odlašajte.
Oglasite se nam takoj!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.